Brigáda, se kterou mají lidé jen ty nejlepší selvintech zkušenosti


Flexibilní brigáda, to je pÅ™esnÄ› to, po Äem intenzivnÄ› pátrá celá Å™ada lidí. Takže když se nÄ›jaká taková v nabídkách práce objeví, tak je hned pryÄ. Lidé vítají práci, kterou mohou vykonávat podle toho, kdy zrovna mají Äas a chuÅ¥. Takovou práci, která jim neklade žádné limity na jejich výkon, a nenutí je docházet na urÄené místo v urÄitou dobu. A pÅ™esnÄ› taková je i nabídka od firmy Selvintech, která je mezi lidmi velmi oblíbená. Nyní máte jedineÄnou příležitost využít tuto nabídku i vy, neboÅ¥ firma posiluje výrobu produktů, o které je na trhu velký zájem.

O co konkrétně jde?

O výrobu drobných dekorací ze sklenÄ›ných korálků. A pÅ™edevším o ruÄní výrobu. Takovou práci, o kterou je velký zájem, a ruÄní výrobky, které jsou v souÄasnosti nedostatkovým zbožím, takže je po nich poptávka jak v ÄŒeské republice, tak i v ostatních zemích Evropské unie. A právÄ› proto firma Selvintech potÅ™ebuje posily, protože ruÄní práce je mnohem více nároÄná než sériová výroba z Asie.

vánoÄní baňky

Co musíte umět, když máte o brigádu zájem?

K výrobÄ› drobných dekorací, které mají Äasto podobu roztomilých andílků a tradiÄních vánoÄních hvÄ›zd, není potÅ™eba žádných speciálních zkuÅ¡eností, ani dovedností. AvÅ¡ak ani tak není vhodná zcela pro každého. Firma klade maximální důraz na kvalitu výrobků, takže je nezbytné, abyste odevzdávali pouze výrobky nejvyšší jakosti. Tato práce je proto vhodná pro peÄlivé a zodpovÄ›dné lidi, a jistÄ› také pro ty, kterým nedÄ›lá potíže práce s drobnými komponentami, kterými malé sklenÄ›né korálky jistÄ› jsou.

vánoÄní dekorace (2)

JistÄ› se jedná o ideální volbu pro vÅ¡echny lidi, kteří jsou kreativní, a baví je drobné ruÄní práce. OvÅ¡em výtvarná zruÄnost a cit rozhodnÄ› nejsou podmínkou.

Ze zaÄátku vám výroba produktů může trvat déle, ale věřte tomu, že se Äasem vÅ¡e nauÄíte, a pak vám vÅ¡e půjde dobÅ™e od ruky. Můžete si to potvrdit i pÅ™eÄtením Selvintech zkuÅ¡eností lidí, kteří už tuto práci vyzkouÅ¡eli.