Znaly staré národy elektřinu?

Mnoho lidí věří, že staré zaniklé civilizace byly daleko vyspělejší, než tušíme. Jasným důkazem toho má být fakt, že například staří Egypťané znali elektřinu. Podle nich o tom vypovídají zachované fresky ve starých chrámech, které zobrazují například něco, co se značně podobá dnešní žárovce.   …

Read More

Pavoukovci – arachnologie

Věda zkoumající pavoukovce se nazývá arachnologie. Nejznámějším arachnologem byl francouzský přírodovědec Eugène Simon, narozený roku 1848. Přestože zemřel již v roce 1924 je stále velice uznávaným odborníkem. Za svůj život popsal 4 000 druhů pavouků. Známo je kolem 40 000 druhů pavouků a stále jsou …

Read More

Počasí nebo klima?

Atmosféra, náš plynný obal Země, je vázána gravitací a chrání život před sluneční radiací. Skládá se z dusíku, který se vyskytuje až v 78 %. Poté to je kyslík 21% a ostatní plyny jako CO2 nebo helium či argon. Jedna z hlavních funkcí atmosféry je zabraňování pronikání UV …

Read More