Počasí nebo klima?

Atmosféra, náš plynný obal Země, je vázána gravitací a chrání život před sluneční radiací.
Skládá se z dusíku, který se vyskytuje až v 78 %. Poté to je kyslík 21% a ostatní plyny jako CO2 nebo helium či argon.
Jedna z hlavních funkcí atmosféry je zabraňování pronikání UV záření. Pomáhá planetě udržet teplotu a neochladit se a nakonec rostlinám vytvářet fotosyntézu.
 digitální teploměr
Ovzduší se skládá z pěti vrstev:
a)      V troposféře se tvoří počasí a teplota klesá s nadmořskou výškou.
b)      Stratosféra – ozonosféra- díky ní proniká na zemský povrch malé % UV záření dopadajícího na hranici atmosféry
c)      Mezosféra sahá do výšky 80 – 85 kilometrů a obsahuje ozón, který zabraňuje pronikání škodlivého záření na povrch.
d)      Termosféra – ionosféru. Ta obsahuje elektricky nabité částice a odráží rádiové vlny.
e)      Poslední – exosféra – přechází do meziplanetárního prostoru.
 předpověď počasí
Skleníkový efekt je proces, při kterém se funkce atmosféry snižuje. Planeta se ohřívá tím, že absorbuje dopadající paprsky na povrch a brání zpětnému vrácení. Díky nadměrné potřebě služeb jako jsou letadla, továrny a dokonce i chov krav, zvyšujeme riziko vzniku ozónových děr, které propouštějí větší % nebezpečného záření. Ale konec s hrozbami.
 
Velký problém dělá lidem vysvětlit pojem počasí a klima.
Počasí je okamžitý stav atmosféry na určitém místě a určuje se umělými družicemi. Kdežto klima (podnebí) je dlouhodobý charakter počasí. Doprovází ho pravidelné větry, do kterých patří pasáty, antipasáty a monzuny. Díky podnebí se Země rozděluje na podnebné pásy, každý má své specifické rysy, faunu i floru.
 
Počasí poté určují meteorologické prvky jako je teplota, vlhkost, oblačnost. Tlak, který do skupiny patří také, vytváří cyklony a anticyklony. Jedná se o oblasti se změnou tlaku, pokud se jedná o cyklonu– tlakovou níži – je to oblast se sníženým tlakem. Anticyklóna – tlaková výše – s vysokým tlakem vzduchu.
Frontální systémy hrají velkou roli při tvorbě přeháněk a bouřek. Teplá fronta vzniká, když teplý vzduch tlačí chladnější. Studená fronta naopak a pokud chladnější studená fronta dožene teplou frontu vznikne okluzní fronta, která se vyskytuje převážně v tropických oblastech.
 tornádo ve městě
Proto systém předpovědi počasí je velký oříšek pro laiky. Poslechnout si předpověď v televizi neznamená, že musí 100 % pršet, takže si radši vezměte jak tílko, tak deštník.