Je kamionová doprava skutečně tak výhodný?

Každý, kdo kdy jen některou z našich hlavních silnic a dálnic, především u hlavních tahů do zahraničí, ví, jak moc je brázděna nejrůznějšími nákladními vozy. Je tedy jasně vidět, že tento typ přepravy je zdaleka nejvyužívanější. Vypadá to tedy, že je také nejvýhodnější, přinejmenším z ekonomického hlediska, jinak by obchodníci dali přednost jinému. Je tomu ale skutečně tak?

Abychom tuto otázku mohli zodpovědět, je potřeba se podívat, jaké výhody skutečně má oproti jiným typům. Pak můžeme posoudit, zda se skutečně vyplatí.

kamion3

Tou první a hlavní, na kterou se každý obchodník zaměří, je cena. A není pochyb o tom, že kamionová doprava je skutečně jedna z nejlevnějších. Přeci jen vyjet s nákladním automobilem je mnohem jednodušší, než vypravit vlak či letadlo. A každá firma chce ušetřit co nejvíce náklady, a to včetně těch za dopravu. Není tedy divu, že se rozhodují pro tu nejlevnější.

Další výhodou je fakt, že se dostane prakticky všude. Není závislá na žádných letištích, přístavech či kolejích. Automobil může díky rozsáhlé síti silnic jen tam, kam je potřeba. A je fakt, že mnoho obchodů není zrovna poblíž železniční stanice či letiště, takže pokud zvolíme jiný způsob, musíme náklad v cílové stanici stejně přeložit na kamion, aby jej odvezl k příjemci. To vše samozřejmě opět zvyšuje cenu.

kamion4

Dále je tu fakt, že automobil může vyrazit prakticky kdykoliv. Pokud je potřeba vypravit mimořádnou dodávku, pak stačí vůz jen naložit a vyrazit, což jinde nemáme. Vypravení zvláštního vlaku, letadla či lodě by trvalo mnohem déle, navíc by to bylo opět spojeno s problémy uvedenými výše, tedy dopravou na železniční stanici či letiště a dopravou ze stanice či letiště k zákazníkovi.

Lodní doprava zde prakticky není zmíněna, neboť nemá, alespoň co se vnitrostátní přepravy týče, prakticky žádný význam. Jediná řeka splavná i pro nákladní lodě je poslední část Labe u Děčína, kousek od hranic s Německem.

Závěrem lze tedy říci, že kamionová doprava si své místo rozhodně zaslouží. Alespoň prozatím.