Odbyt


Každá firma, aby dobÅ™e prosperovala, potÅ™ebuje odbyt. Aby mÄ›la dobrý odbyt, potÅ™ebuje samozÅ™ejmÄ› i reklamu. Budete se divit, že Äasto nestaÄí pouze reklama v tisku nebo na internetu. Vždy se vyplatí, když reklamu dÄ›lají firmÄ› její zamÄ›stnanci, a to tÅ™eba tím, že ji “nosí†na svém obleÄení v podobÄ› loga. Potkáte-li potom ÄlovÄ›ka, který má na svém obleÄení takové firemní logo, upoutá vás, a vy navíc zjistíte, že tento zamÄ›stnanec se zabývá ve své firmÄ› právÄ› tím, co vy už dlouho hledáte, sháníte. Oslovíte ho a dozvíte se, že například zboží nebo službu, kterou tolik potÅ™ebujete, máte v podstatÄ› za humny, kousek od svého bydliÅ¡tÄ›.

Sezona

Tato situace je pouze kapkou v moÅ™i. Podobných jiných situací, které mohou zvýšit prosperitu firmy až nÄ›kolikanásobnÄ›, se může vyskytnout celá Å™ada. Proto se nezdráhejte investovat do reklamy na správném místÄ›. Takovou reklamou může být například potisk triÄek, ale i jiného obleÄení. Jsme schopni potisknout vám také koÅ¡ile, mikiny, bundy vesty, kÅ¡iltovky a jiné druhy obleÄení. I když jaro už Å¥uká na dveÅ™e, a proto jsou nyní na Å™adÄ› pÅ™edevším triÄka, která Äeká – alespoň doufejme – nÄ›kolikamÄ›síÄní sezona.