Temná stránka internetu

Na internet můžeme ukládat své fotky, videa s našimi přáteli a jiné naše soukromé věci. Ale internet není úplně bezpečným místem. Proto je tu riziko, že se našich privátních záležitostí, a tak i nás, zmocní někdo úplně cizí.
žena za počítačem
Využíváme-li internet neměli bychom zavírat oči nad jasným tématem kyberšikany a internetového bezpečí. V České republice se s kyberšikanou setkává ve věku 11-17 let více jak polovina všech dětí, z toho až desetina jí samo provozuje. Nejčastěji ve formě slovních urážek a nadávek. Existují ale vzácnější případy, kdy dochází k vydírání dané osoby díky fotkám, které získal z jejich soukromých zařízení. To může vést k narušení jejich celého dosavadního sociálního života.
Problematiku tohoto konkrétního případu dopodrobna rozebírá film s titulem „Cyberbully“ z roku 2015 v hlavních rolích s Maisie Williams, kterou mohou mnozí diváci znát z televizního seriálu Hra o trůny. Tento přes hodinu dlouhý snímek, znázorňuje, jak zrádná a nepříjemná kyberšikana může být. Dojde-li k ní, musí je jednat rychle a nejlépe za pomoci další osoby. Jak proti kyberšikaně? Jedinou možností, jak ji uniknout je stát se off-line. Odstřihnout se ze sítě a ukončit všechny své dosavadní aktivity. Nebudete-li se pohybovat na jediném místě, kde na vás útočník může, nic vám neudělá. Co ale vede k těmto útokům. Odpovědí je anonymita, která chrání útočníky před náležitým trestem. Díky ní se útočníci cítí nedotknutelně a o to více je jejich chování agresivní. S tím souvisí i termín „trollové“, jedná se osoby, které mají čisté potěšení z toho, když mohou člověka podráždit. A to třeba na oko přihlouplými komentáři, které mohou rozpoutat nelítostné hádky a diskuze.
záhadný muž
Internet nemůžeme považovat za místo, ve kterém bychom my a naše věci byli v bezpečí. Musíme počítat s možnými útoky a podle toho se rozhodovat co budeme sdílet na našich sociálních sítích a co ne.