Vstříc budoucnosti bez obav

Vyhlídky do budoucnosti jsou jistě hezká věc, ale budete k nim ještě potřebovat nové znalosti a postřehy, přizpůsobovat se změnám, neustále se zdokonalovat. Správný podnikatel by měl umět produkty a zboží nabízet klientům sebevědomě, ale s ohledem na jejich přání a potřeby, umět vyjít vstříc.
plánování v sešitě.jpg
a)      Efektivita a talent jako vstupní kapitál
Největším kapitálem je jistě talent, který v oblasti podnikání můžete maximálně uplatnit, je dobré se ale ubránit stereotypu, může se pak stát, že vám unikne dobrá šance. V souvislosti s uvedeným byste měli udržovat svou tvořivost a být aktivní. Pokud pracujete v kolektivu, měli byste mít společný cíl a především jít stejným směrem, jen tak může být výkon jednotlivce optimální. S tím souvisí i osobnostní rozvoj každého jednotlivce a zvládání svých stavů.
b)      Rozvoj
Podle aktuálního osobního a profesního života by si měl každý stanovit svůj individuální plán rozvoje. Umět byste měli zvládat i své emoce, nezbytné je i získávání nových informací a zkušeností, a to nejen ve svém oboru, důležitý je všeobecný přehled a komunikační schopnosti ať už v rámci styku s kolegy nebo klienty. Správný podnikatel by měl mít i talent na předvídání. 
c)      Méně je někdy více
Vhodným zdrojem nových informací a poznatků jsou různé odborné kurzy a školení, internetové vzdělávací programy nebo knihy. Ze všech těchto pramenů byste si měli odnést to nejdůležitější a podstatné a umět to především uplatnit v praxi. Naopak přemíra informací může být někdy spíše na škodu.
kreslený graf.jpg
d)      Nejlepší škola je praxe
Nejlépe se člověk všemu naučí praxí. Teorie je sice dobrá věc, ale někdy z ní jen velmi malou část uplatníte v konkrétní reálné situaci. Praktické poznatky vás pak jistě dostanou dopředu, i staré české přísloví praví „chybami se člověk učí“ a jiné zas „žádný učený z nebe nespadl“.